Závody

Pořádáme v roce 2018:

 

„O POHÁR MĚSTA OSTROVA 2018“

MTB cyklistický závod v crosscountry je součástí poháru CKK v MTB pro rok 2018.
Závod je pořádán jako Open – otevřen i pro širokou veřejnost.

Pořadatel:
Cykloteam Ostrov

Ředitel závodu a hlavní rozhodčí:
Jiří Čechman, tel: 603218199, e-mail: cechmanjirizavináčvolny.cz
Pavel Mareš – hlavní rozhodčí

Velitel tratí:
Miloslav Luxík, tel: 602444878

Termín a místo konání:
  neděle 24.6.2018 – Ostrov, Lesní ul. + louky a lesy za nemocnicí.

Přihlášení a prezentace:
 
Startovné se platí na místě, nejpozději 1 hod před startem dané kategorie. Po zaplacení závodník obdrží startovní číslo, které po skončení závodu vrátí pořadateli. Prosíme závodníky, aby se přihlašovali včas a ne až těsně před vypršením časového termínu. Vystavujete se riziku, že nebudete včas odprezentováni. Kancelář závodu bude otevřena od 8:00 hod v místě startu.

Startovné:

děti do 10 let startovné neplatí      
žáci a junioři do 18 let: 100 Kč      
ostatní od 19 let a starší: 200 Kč      
Start první kategorie začíná v 10:00 hod, ostatní časy startů se mohou trochu rozcházet, vzhledem k průběhu závodu a jsou pouze orientační!      

 

start katergorie  počet okruhů celkem délka
10:00 hod nejmenší děti do 6ti let
úsek louky 0,24km
10:10 hod děti do 10ti, 8mi let
1x modrý okruh 1.30km
10:45 hod kadetky, juniorky, ženy, ženy masters  3x zelený okruh 8.30km
10:46 hod starší žáci 2x zelený okruh 5,60km
10:47 hod ml. žáci/ml.+st.žákyně
1x zelený okruh 2.90km
13:00 hod muži, muži masters I+II
5x červený okruh 20,90km
13:01hod  kadeti, junioři, muži masters III
3x červený okruh 12,65km

* děti mladší (do r. 2011) absolvují cca 0,24km po louce
* modrý okruh 1,30km pro děti starší (r. 2007-2010)
* zelený okruh 2,70km + nájezd 0,2km
* červený okruh 4,07km
+ nájezd 0,2km

děti do 6-ti let  …… – 2012 junioři, juniorky 2000 – 2001
děti 7 a 8 let 2010 – 2011 muži ELITE 1989 – 1999
děti 9 a 10 let 2008 – 2009 muži masters I 1979 – 1988
mladší žáci, žákyně 2006 – 2007 muži masters II 1969 – 1978
starší žáci, žákyně 2004 – 2005 muži masters III 1968 –  ……
kadeti, kadetky 2002 –  2003 ženy 1983 – 1999
    ženy masters 1982 –  ……

Pravidla závodu:
Každý účastník závodu jede na vlastní nebezpečí. Závodníci budou na start připuštěni pouze v předepsané přilbě a s kolem v odpovídajícím technickém stavu. Jízdu přizpůsobí svému zdravotnímu stavu a schopnostem. Děti do 10ti let se mohou účastnit závodu pouze v doprovodu dospělé osoby, případně s písemným souhlasem rodičů. V průběhu závodu je zakázáno rozjíždění se po trati, dále je povinnost uposlechnout pokyny rozhodčích a pořadatelů. V případě neuposlechnutí, může být účastník ze závodu vyloučen, nebo jej může pořadatel vykázat z místa konání závodu. Pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům ani jimi způsobené, vyhrazuje si právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností.

Ceny:
Poháry a medaile (v dětských kategoriích medaile všechny děti), nejrychlejší závodník  v hlavním závodě na 5 okruhů získá  “ Pohár města Ostrova“ Pro platící kategorie Tombola po vyhlášení poslední kategorie. Vylosovanou cenu obdrží jen přítomný účastník.
V průběhu závodu bude možnost občerstvení.

Zdravotní zajištění: Agentura Katka.

Výsledky O pohár města Ostrova 2017

Závod se jede za podpory těchto sponzorů

Mapy okruhů:
Trať bude značena vytyčovací páskou „mlíkem“ a jednotlivé okruhy barevnými šipkami.

Červený okruh 4,07km:

 

Zelený okruh 2,7km

Mapa zeleny okruh 2.7km final

 

 

Modrý okruh – děti 1,3km

Mapa modry okruh 1.3km final

 

 

Trať pro nejmenší 0,24km

Mapa pro nejmensi 0,24km final

 

 

„O POHÁR MADAME CURIE 2018 – 2. ROČNÍK“

Silniční závod s hromadným startem – jízda do vrchu.
Závod je pořádán jako OPEN – otevřen pro širokou veřejnost.

Pořadatel:
Léčebné lázně Jáchymov ve spolupráci s Cykloteamem Ostrov.

Rěditel závodu a hlavní rozhodčí:
Eduard Bláha
Jiří Čechman

Termín:
26. 5. 2018

Start:
11:30 hod. –  akreditace od 10:00 – 11:00

Trať závodu:
• Start – před Lázeňským centrem Agricola
• Cíl – Vrchol stoupání nad Novým Městem – HAVLOVKA
• Trasa povede Jáchymovem ke kostelu, okolo dolu Svornost a Šlikovy věže, přes Nové    město až k vrcholu Havlovka, kde bude cíl

• Závod se jede za plného silničního provozu, dle platné vyhlášky č. 294/2015 Sb. o provozu  na pozemních komunikacích. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.

• Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno.
• Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny policie a pořadatelů.
• Účastníci musí mít po celou dobu závodu nasazenu ochrannou přilbu.
• Každý účastník musí k závodu použít horské nebo trekingové kolo v dobrém technickém stavu.

• Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
• Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
• Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.
• Účastník souhlasí s užitím osobních údajů pouze pro potřebu pořadatele závodu podle zákona č. 101/2000.

• Účastnický poplatek čin 50,- Kč. Při neúčasti na závodě a v případě neuskutečnění závodu z důvodu vyšší moci je startovné nevratné.

• Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).
• Žádáme vás o maximální ohleduplnost k přírodě.

• Účastník souhlasí s pořizováním obrazových snímků a zvukových záznamů jeho osoby v průběhu závodu O pohár Madame Curie – 2. ročník  (dále jen závod) k jeho veřejné propagaci v médiích, na webových a facebookový stránkách Léčebných lázní Jáchymov a.s., webu  organizátorů závodu www.cykloteam.eu a v tištěné propagaci Léčebných lázní Jáchymov a.s.  Souhlas se vztahuje rovněž na komerční  využití a může být použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

• Každý účastník vyplněním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.