Naše závody

Pořádáme v roce 2018:

MTB cyklistický závod v crosscountry je součástí poháru CKK v MTB a Poháru Peruna pro rok 2019 Mistrovsví Karlovarského kraje v MTB

Závod je pořádán jako Open – otevřen i pro širokou veřejnost.

Pořadatel:
Cykloteam Ostrov, z.s.
Ředitel a rozhodčí závodu: Jiří Čechman, tel: 603218199, e-mail: cechmanjiri@volny.cz
Velitel tratí: Tomáš Michlík tel: 777884470
Miloslav Luxík, tel: 602444878
Termín a místo konání:
23.6.2019 – Ostrov, Lesní ul. + louky a lesy za nemocnicí.

Přihlášení a pretzentace:
Registrace je možná na níže uvedeném odkazu. Startovné se platí na místě, nejpozději 30min před startem dané kategorie. Po zaplacení závodník obdrží startovní číslo, které po skončení závodu vrátí pořadateli. Prosíme závodníky, aby se přihlašovali včas a ne až těsně před vypršením časového termínu. Vystavujete se riziku, že nebudete včas odprezentováni. Kancelář závodu bude otevřena od 8:15 hod v místě startu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startovné:
Děti do 10 let (M/Z6, M/Z8, M/Z10) startovné neplatí.
Žáci a junioři do 18 let (M/Z12 – M/Z18): 100 Kč.
Ostatní od 19 let a starší (M/Z20 a výše): 100 Kč.

Každý závodník dostane ke startovnímu číslu i ČIP.

Start první kategorie začíná v 10:00 hod, ostatní časy startů se mohou trochu rozcházet, vzhledem k průběhu závodu a jsou pouze orientační.

Pravidla závodu:
Závody se řídí pravidly ČSC, propozicemi CKK Poháru MTB 2018 a těmito propozicemi.
Každý účastník závodu jede na vlastní nebezpečí. Závodníci budou na start připuštěni pouze v předepsané přilbě a s kolem v odpovídajícím technickém stavu. Jízdu přizpůsobí svému zdravotnímu stavu a schopnostem. Děti do 10ti let se mohou účastnit závodu pouze v doprovodu dospělé osoby, případně s písemným souhlasem rodičů. V průběhu závodu je zakázáno rozjíždění se po trati, dále jsou účastníci závodu povinni uposlechnout pokyny rozhodčích a pořadatelů. V případě neuposlechnutí, může být účastník ze závodu vyloučen, nebo jej může pořadatel vykázat z místa konání závodu. Pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje si právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností.

Ceny:
– V dětských kategoriích do 10-ti let M/Z10 obdrží medaile všechny děti.
– Nejrychlejší závodník v kategoriích od mladších žáků a žákyň M/Z12 “ Pohár města Ostrova“, druhý a třetí pak medaili.
– První tři v rámci mistrovství karlovarského kraje medaili.

Zázemí:
V prostoru startu a cíle závodu bude k dispozici zdravotník, bude zajištěno chemické WC a v průběhu závodu bude možnost občerstvení v soukromém stánku.
Na základě dohody s Městkou policií Ostrov bude možné parkovat v ulici Lesní.

Výsledky O pohár města Ostrova 2018

Výsledky O pohár města Ostrova 2017

Závod se jede za podpory těchto sponzorů

Mapy okruhů:
Trať bude značena vytyčovací páskou „mlíkem“ a jednotlivé okruhy barevnými šipkami.

GPX souřadnice ke stažení všech tras zde

heslo pro stažení: cykloteam

 

Červený okruh : Kadeti, Junioři, Muži M18, M20, M30, M40, M50, M60
Zelený okruh: Mladší žáci/žákyně, Starší žáci/žákyně, Kadetky, Juniorky, Ženy M/Z12, M/Z14, Z18, Z20

Modrý okruh : Děti 7 až 10 let M/Z8, M/Z10

Bílá trasa: Děti do 6-ti let M/Z6:

 

 

„O POHÁR MADAME CURIE 2018 – 2. ROČNÍK“

Silniční závod s hromadným startem – jízda do vrchu.
Závod je pořádán jako OPEN – otevřen pro širokou veřejnost.

Pořadatel:
Léčebné lázně Jáchymov ve spolupráci s Cykloteamem Ostrov.

Rěditel závodu a hlavní rozhodčí:
Eduard Bláha
Jiří Čechman

Termín:
26. 5. 2018

Start:
11:30 hod. –  akreditace od 10:00 – 11:00

Trať závodu:
• Start – před Lázeňským centrem Agricola

• Cíl – Vrchol stoupání nad Novým Městem – HAVLOVKA

• Trasa povede Jáchymovem ke kostelu, okolo dolu Svornost a Šlikovy věže, přes Nové    město až k vrcholu Havlovka, kde bude cíl• Závod se jede za plného silničního provozu, dle platné vyhlášky č. 294/2015 Sb. o provozu  na pozemních komunikacích. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.

• Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno.

• Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny policie a pořadatelů.

• Účastníci musí mít po celou dobu závodu nasazenu ochrannou přilbu.

• Každý účastník musí k závodu použít horské nebo trekingové kolo v dobrém technickém
stavu.
• Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.

• Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.

• Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.

• Účastník souhlasí s užitím osobních údajů pouze pro potřebu pořadatele závodu podle zákona č. 101/2000.• Účastnický poplatek čin 50,- Kč. Při neúčasti na závodě a v případě neuskutečnění závodu z důvodu vyšší moci je startovné nevratné.• Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).

• Žádáme vás o maximální ohleduplnost k přírodě.• Účastník souhlasí s pořizováním obrazových snímků a zvukových záznamů jeho osoby v průběhu závodu O pohár Madame Curie – 2. ročník  (dále jen závod) k jeho veřejné propagaci v médiích, na webových a facebookový stránkách Léčebných lázní Jáchymov a.s., webu  organizátorů závodu www.cykloteam.eu a v tištěné propagaci Léčebných lázní Jáchymov a.s.  Souhlas se vztahuje rovněž na komerční  využití a může být použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

• Každý účastník vyplněním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.

Výsledky 2018 ke stažení zde