Pravidla

Organizační struktura oddílu – řídící výbor:

Tomáš Michlík – předseda
Jiří Čechman

Jindřich Stuchl
Jaromír Urbánek 
Aleš Icha

Pokladník – hospodář:
Lída Lišková

Řídící výbor Cykloteamu Ostrov stanovil jednomyslně tato pravidla:

Vyplácení startovného:
– závodník musí startovat v dresu Cykloteam Ostrov
– potvrzení o zaplacení se jménem závodníka a oddílu
– propozice k danému závodu a výsledková listina
– maximální částka příspěvku na startovné činí 300,- Kč, u závodů Českého poháru         400,- Kč
– výjimky musí předem schválit řídící výbor

Příspěvek na dopravu:
– pouze na závody ČP nebo významné mezinárodní závody, které jsou od Ostrova vzdáleny minimálně 100 km jedním směrem
– příspěvek činí 2,- Kč/km, samozřejmostí je maximální vytíženost auta
– mimořádné akce musí předem odsouhlasit řídící výbor
– cizí závodník, který je předchozí domluvě přepravován společně se závodníky Cykloteamu, hradí poměrnou část nákladů na dopravu
– při obsazování aut má vždy přednost závodník Cykloteamu
– pokud na závod jedou dvě nevytížená auta, bude doprava hrazena pouze 1krát

Byla schválena výjimka:
– příspěvek na dopravu na soustředění v Praze – Motole, bude uhrazen trenérovi, který absolvuje soustředění (péče o závodníky)
Příspěvek na ubytování:
– pouze na závody ČP nebo významné mezinárodní závody, které jsou od Ostrova vzdáleny minimálně 100 km jedním směrem
– maximální částka příspěvku pro závodníka/trenéra na ubytování činí 300,- Kč/ noc
– rodinní příslušníci nemají nárok na proplácení příspěvku
– výjimky musí předem schválit řídící výbor

STANOVY CYKLOTEAMU OSTROV